آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5662
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
1044
کلاس پرواز
Y