• 12:00

  یکشنبه,22 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:24

  یکشنبه,22 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,22 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:54

  یکشنبه,22 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی