• 18:30

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری