• 12:45

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:16

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
چارتری