• 10:30

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 12:30

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری