• 11:25

    پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
  • 11:25

    پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری