• 10:25

    چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
  • 10:25

    چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
8,709,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
  • 10:25

    چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
9,758,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی